Materiály pro knihovny

odkazy:

Knihovnické časopisy dostupné na internetu: Bulletin SKIPČtenář, Duha.

Cyklus vzdělávacích videí Městské knihovny Praha https://koncepce.knihovna.cz/jak-na-pruzkumy-pr-advokacii-radi-serie-vzdelavacich-videi-nejen-pro-knihovniky/

E-learningový kurz Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity Komunitní knihovnou krok po kroku

Záznamy webinářů zaměřených na tvorbu programů pro školy, propojení s Rámcovým vzdělávacím programem https://www.youtube.com/playlist?list=PLDQ1mwDelKexC2UtkjvNW8eCbioA0j_Z9

Citační norma ISO 690 norma sazba 021_final (citace.com)

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Koncepce rozvoje knihoven https://koncepce.knihovna.cz/

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_UNESCO.htm

Příklady dobré praxe: web Co dokáže knihovna

YouTube kanál  projektu S knížkou do života/Bookstart