Novinky

Citace podle normy ISO 690

Interpretace nové verze citační normy ISO 690 je volně ke stažení zde

Besedník

Aplikace Besedník usnadňuje vzájemnou komunikaci knihovnen a autory při přípravě besed, autorských čtení a dalších akcí.

Jak řídit knihovnu

Elektronická příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihovnen je dispozici zde.

Knihovny pomáhají Ukrajině

https://ipk.nkp.cz/pomoc-ukrajine https://ukrajina.knihovny.cz/ https://www.knih-st.cz/content/nase-knihovna-podporuje-ukrajinu

Časopis Malý tvořivec v ukrajinštině: podzimní a letní číslo. V sekci Materiály pro knihovny najdete leták s informacemi o službách knihovny v ukrajinštině ve formátu pdf.

Cyklus seminářů: Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny E-knihy v ukrajinštině https://ukraine.unlimitedlearning.io/

V sekci Materiály

najdete Zápis z konzultačního dne pro knihovníky obecních knihoven, aktualizovaný seznam a Nabídku literárních programů pro knihovny

Koncepce rozvoje knihoven 2021 - 2027

Rozcestník k aktuální platné Koncepci rozvoje knihoven v České republice.

časopis Malý tvořivec

Časopis Malý tvořivec vydává Klub tvořivých knihovníků v elektronické podobě. Obsahuje autorské pracovní listy a kvízy pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Vychází 2x ročně. Jednotlivá čísla jsou ke stažení zde.

Portál Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz sdružuje informace o knihovnách v ČR a jejich službách.

Metodické centrum pro výstavbu knihoven

Webové stránky Metodického centra pro výstavbu knihoven naleznete zde.

Další informace pro knihovny

Další informace pro knihovny najdete na webu Národní knihovny ČR a Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.