Novinky

V sekci Materiály

najdete Zápis z konzultačního dne pro knihovníky obecních knihoven a aktualizovaný seznam Zajímavých webových adres

Koncepce rozvoje knihoven 2021 - 2027

Rozcestník k aktuální platné Koncepci rozvoje knihoven v České republice.

časopis Malý tvořivec

Časopis Malý tvořivec vydává Klub tvořivých knihovníků v elektronické podobě. Obsahuje autorské pracovní listy a kvízy pro předškolní děti i pro děti z nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Vychází 2x ročně. Jednotlivá čísla jsou ke stažení zde.

Webové stránky knihoven

Knihovnický institut Národní knihovny ČR připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky 

Portál Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz sdružuje informace o knihovnách v ČR a jejich službách.

Knihovny a koronavirus

Aktuální informace pro knihovny v době koronavirové najdete na stránkách Knihovnického institutu - zde.

Metodické centrum pro výstavbu knihoven

Webové stránky Metodického centra pro výstavbu knihoven naleznete zde.

Další informace pro knihovny

Další informace pro knihovny najdete na webu Národní knihovny ČR a Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

E-zdroje

Městská knihovna v Praze nabízí na zdarma e-knihy ke stažení. Odkaz najdete zde.

Moravská zemská knihovna v Brně provozuje web Knihovny online

Hlášení o veřejném čtení

Pokyny a formulář najdete zde.