Kontakt

ODDĚLENÍ ZÁKLADNÍCH KNIHOVNICKÝCH INFORMACÍ

Irena Plošková, Tereza Machková

Adresa:
Šmidingerova knihovna odd. ZKI
Zámek 1 Strakonice 38601

Email: irena.ploskova@knih-st.cz
Telefon: 380 422 706 Mobil: 728 878 829