Kolářova knihovna Katovice

Typ: 
Profesionální

 

Knihovna

  • nabízí exkurze a besedy pro MŠ a ZŠ
  • pořádá besedy se spisovateli
  • je zapojena do projektů Knížka pro prvňáčka a Semínkovna
  • pravidelně se účastní celostátní akce Noc s Andersenem
  • pořádá tvořivé dílny a kurzy